Financiën en eigendom

Deze tekst wordt binnenkort uitgebreid hieronder alvast beknopt enkele belangrijke punten


Financiering
Binnen onze vereniging hebben we er voor gekozen alleen koopwoningen te laten realiseren. Om deelname van mensen met weinig eigen vermogen mogelijk te maken wilden we ook graag huurwoningen aanbieden, helaas is ons project qua omvang te klein om ook de bouw van huurwoningen te kunnen financieren.

De gemeenschappelijke voorzieningen worden door de vereniging gefinancierd, ieder huishouden draagt hier een deel aan bij.

 

Eigendom

Ieder huishouden is eigenaar van de eigen woning en een kleine strook tuin direct grenzend aan het huis. Daarnaast is ieder huishouden mede-eigenaar van de gemeenschappelijke voorzieningen.