Sociocratische besluitvorming

Sociocratie is een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen. Die komt niet tot uiting in de one man, one vote van de democratie maar in het principe dat een besluit alleen genomen kan worden wanneer alle aanwezigen geen overwegend beargumenteerd bezwaar hebben tegen het nemen van dat besluit. Dit principe wordt het consentbeginsel genoemd.

De term sociocratie is in eerste instantie in de bovengenoemde zin gebruikt door Kees Boeke. Gerard Endenburg heeft dit idee in de jaren '70 van de twintigste eeuw uitgewerkt in zijn elektrotechnische bedrijf. Dit resulteerde in de formele sociocratische kringorganisatiemethode die in een aantal bedrijven in Nederland en in het buitenland wordt toegepast. Zo is bijvoorbeeld het ontwerpbureau Fabrique, met vestigingen in Amsterdam en Rotterdam, op basis van deze methode georganiseerd.

(naar Wikipedia)

 

Woonverenigingen
Gedragen besluitvorming is belangrijk bij besluiten over onze dagelijkse leefwereld. Vandaar dat veel woonverenigingen sociocratie als besluitvormingsmodel hanteren. Op de pagina van de Sociocracy Group vind je ervaringen hiermee van De Zandroos in Appelscha, het Ecodorp in Bergen en De Doorzetters in Amsterdam.