Waar we zoeken - de regio
We zoeken een locatie in de groene omgeving van Nijmegen, voor details van ons zoekgebied klik hier

Hoe willen we wonen
We willen op op onze locatie de bestaande bebouwing verduurzamen of nieuwe duurzame woningen bouwen, klik hier voor onze woningvoorkeuren.