Vorm geven aan je droom

Na de initiatieffase hebben we als organisatievorm een vereniging opgericht waarvan de leden een CPO vormen. 
CPO Buitenburen is de partij die in overleg treedt met betrokken instanties als gemeente, makelaar en aannemer. 

CPO wat houdt dat in?

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van gezamenlijke projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners samen opdrachtgever zijn voor hun eigen (nieuw)bouwproject. 

Waarom een CPO?

Als toekomstige bewoners weten we zelf het beste hoe we onze buurt voor ons zien, we kennen onze eigen woonwensen en die van onze toekomstige buren. Naast onze eigen woningen willen we ook gezamenlijke voorzieningen zoals een ontmoetingsruimte met logeerkamer, een groentetuin en een werkplaats voor praktische en creatieve projecten.

Vraag en aanbod

Onroerend goed dat geschikt is om met een groep mensen samen te wonen komt zelden beschikbaar, zeker in een groene omgeving. Vandaar dat we als CPO samenwerken met partners als makelaars, gemeente en aannemers om voor onze vraag een passend aanbod te creëren. 

Besluitvorming

Je huis is je thuis en je buren zijn je buurt. Hoe je woont en waar je woont heeft een direct verband met hoe je leeft en hoe je je daarbij voelt. Een huis dat je koopt vertegenwoordigt meestal ook het grootste deel van je financiële vermogen. Redenen genoeg om bij de besluitvorming zo zorgvuldig te werk te gaan en te zorgen dat keuzes die gemaakt worden ook echt gedragen worden door zowel de groep als alle individuele leden. 
Het sociocratische model sluit het beste aan bij deze gedragen besluitvorming en wordt daarom vaak gehanteerd bij gezamenlijke woonprojecten. Meer hierover kun je lezen op onze pagina over het sociocratische model.

Begeleiding

Bij het realiseren van een woningbouwproject komt erg veel kijken, zeker wanneer je als groep bijzondere wensen hebt. Daarom laten we ons in het traject van plannen tot bouwen begeleiden door Building Community die ruime ervaring heeft in het tot stand laten komen van gemeenschappelijke woonprojecten.

Van plan tot pand

Tot aan de realisatie van ons woonproject zijn we een vereniging die gezamenlijk de opdrachtgever is. Wanneer het project gerealiseerd wordt, wordt de CPO als verenigingsvorm omgezet in een Vereniging van Eigenaren. Ieder huishouden is bij ons eigenaar van de eigen woning en heeft daarnaast het gebruiksrecht van gezamenlijke voorzieningen. 
Meer over onze visie op de financiering en de eigendomsverhoudingen binnen ons project vind je op onze pagina Financiën en eigendom.